विक्री!

स्मरणार्थ स्टॅम्प वर्ष जारी 1340

27.50 24.75

SKU: IRST13402 वर्ग:

वर्णन

इराण स्टॅम्प वर्ष 1340 पूर्ण वर्ष सेट

स्टॅम्प वर्ष 1340 एच.एस. (21 मार्च 1952 करण्यासाठी 20 मार्च 1953)