اجلاس وزرای گروه 77

1,000 تومان

تمبر اجلاس وزرای گروه 77 منتشر شده در سال 1370