افتتاح آموزشگاه نابینایان 1343

110,000 تومان

تمبر افتتاح آموزشگاه نابینایان 1343 منتشر شده در سال 1343