افتتاح انستیتوی بررسی آفات گیاهی

110,000 تومان

تمبر افتتاح انستیتوی بررسی آفات گیاهی منتشر شده در سال 1343