افتتاح راه آهن تهران-تبریز 1337

35,000 تومان

تمبر افتتاح راه آهن تهران تبریز منتشر شده در سال 1337