افتتاح راه آهن تهران-مشهد 1336

800,000 تومان

تمبر افتتاح راه آهن تهران مشهد منتشر شده در سال 1336