افتتاح سد سپید رود 1341

35,000 تومان

تمبر افتتاح سد سپید رود منتشر شده در سال 1341