افتتاح نمایشگاه ایران 1344

6,000 تومان

تمبر افتتاح نمایشگاه ایران 1344 منتشر شده در سال 1344