افتتاح هتل هیلتون تهران 1341

180,000 تومان

تمبر افتتاح هتل هیلتون تهران منتشر شده در سال 1341