افتتاح پالایشگاه تهران

18,000 تومان

تمبر افتتاح پالایشگاه تهران منتشر شده در سال 1347