افتتاح پل خرمشهر 1338

100,000 تومان

تمبر افتتاح پل خرمشهر منتشر شده در سال 1338