افتتاح کارخانه قند نیشکر خوزستان 1341

20,000 تومان

تمبر افتتاح کارخانه قند نیشکر خوزستان منتشر شده در سال 1341