افتتاح کارخانه کود شیمیایی

320,000 تومان

تمبر افتتاح کارخانه کود شیمیایی منتشر شده در سال 1342