انقلاب سفید 1344

25,000 تومان

تمبر انقلاب سفید 1344 منتشر شده در سال 1344