انقلاب سفید 1345

7,000 تومان

تمبر انقلاب سفید 1345 منتشر شده در سال 1345