انقلاب سفید 1346

20,000 تومان

تمبر انقلاب سفید 1346 منتشر شده در سال 1346