انقلاب سفید 1347

60,000 تومان

تمبر انقلاب سفید منتشر شده در سال 1347