انقلاب سفید 1348

7,000 تومان

تمبر انقلاب سفید 1348 منتشر شده در سال 1348