انقلاب سفید 1349

30,000 تومان

تمبر انقلاب سفید 1349 منتشر شده در سال 1349