انقلاب سفید 1351

11,000 تومان

تمبر انقلاب سفید 1351 منتشر شده در سال 1351