انقلاب سفید 1352 با دندانه

18,000 تومان

تمبر انقلاب سفید 1352 با دندانه منتشر شده در سال 1352