انقلاب سفید 1353

2,000 تومان

تمبر انقلاب سفید 1353 منتشر شده در سال 1353