انقلاب سفید 1354

6,000 تومان

تمبر انقلاب سفید 1354 منتشر شده در سال 1354