انقلاب سفید 1356

16,000 تومان

تمبر انقلاب سفید 1356 منتشر شده در سال 1356