اولین جشن فرهنگ مردم

2,000 تومان

تمبر اولین جشن فرهنگ مردم منتشر شده در سال 1356