ایجاد سپاه دانش

200,000 تومان

تمبر ایجاد سپاه دانش منتشر شده در سال 1342