بارگاه حضرت معصومه

1,200 تومان

تمبر بارگاه حضرت معصومه منتشر شده در سال 1386