بازیهای المپیک مونترال 1355

5,000 تومان

تمبر بازیهای المپیک مونترال 1355 منتشر شده در سال 1355