بازیهای بانوان کشورهای اسلامی 1376

1,000 تومان

تمبر بازیهای بانوان کشورهای اسلامی 1376 منتشر شده در سال 1376