بازیهای بانوان کشورهای اسلامی 1380

1,500 تومان

تمبر بازیهای بانوان کشورهای اسلامی 1380 منتشر شده در سال 1380