بازیهای پارالمپیک آتن

3,000 تومان

تمبر بازیهای پارالمپیک آتن منتشر شده در سال 1383