بازی های آسیایی سئول

1,000 تومان

تمبر بازی های آسیایی سئول منتشر شده در سال 1365