بازی های المپیک ملبورن 1335

350,000 تومان

تمبر بازی های المپیک ملبورن منتشر شده در سال 1335