بزرگداشت آیت الله اراکی

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت آیت الله اراکی منتشر شده در سال 1373