بزرگداشت آیت الله بهجت

1,500 تومان

تمبر بزرگداشت آیت الله بهجت منتشر شده در سال 1391