بزرگداشت آیت الله لاری

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت آیت الله لاری منتشر شده در سال 1370