بزرگداشت سالگرد شهادت صالح حسینی

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت سالگرد شهادت صالح حسینی منتشر شده در سال 1369