بزرگداشت شهدای عرفه

3,000 تومان

تمبر بزرگداشت شهدای عرفه منتشر شده در سال 1385