بزرگداشت علامه طباطبائی 1360

500 تومان

تمبر بزرگداشت علامه طباطبائی 1360 منتشر شده در سال 1360