بسیج سلامت کودکان

500 تومان

تمبر بسیج سلامت کودکان منتشر شده در سال 1367