بیستمین دوره بازیهای المپیک مونیخ

50,000 تومان

تمبر بیستمین دوره بازیهای المپیک مونیخ منتشر شده در سال 1351