بیستمین سالروز ملی شدن نفت 1348

28,000 تومان

تمبر بیستمین سالروز ملی شدن نفت 1348 منتشر شده در سال 1348