بیستمین سالگرد اوپک 1359

4,000 تومان

تمبر بیستمین سالگرد اوپک 1359 منتشر شده در سال 1359