بیستمین سال کودتای 28 امرداد 1352

3,000 تومان

تمبر بیستمین سال کودتای 28 امرداد 1352 منتشر شده در سال 1352