بیست و پنجمین سالگرد اعلامیه حقوق بشر 1352

5,000 تومان

تمبر بیست و پنجمین سالگرد اعلامیه حقوق بشر 1352 منتشر شده در سال 1352