بیست و پنجمین سالگرد سازمان جهانی بهداشت 1352

7,000 تومان

تمبر بیست و پنجمین سالگرد سازمان جهانی بهداشت 1352 منتشر شده در سال 1352