بیست و پنجمین سده شاهنشاهی – سری اول

25,000 تومان

تمبر بیست و پنجمین سده شاهنشاهی سری اول منتشر شده در سال 1349