بیست و پنجمین سده شاهنشاهی – سری دوم

25,000 تومان

تمبر بیست و پنجمین سده شاهنشاهی سری دوم منتشر شده در سال 1349