بیست و پنجمین سده شاهنشاهی – سری سوم

75,000 تومان

تمبر بیست و پنجمین سده شاهنشاهی سری سوم منتشر شده در سال 1349