بیست و پنجمین سده شاهنشاهی – سری ششم

36,000 تومان

تمبر بیست و پنجمین سده شاهنشاهی سری ششم منتشر شده در سال 1350